Wat is mediation?

Waar mensen zijn, zijn meningsverschillen. Vaak wordt dit benoemd als een: ruzie, conflict, geschil of proces. Maar omdat wij als Mediator uitgaan van herstel van een relatie zonder tussenkomst van een rechter willen we deze termen liever niet gebruiken. Bij Mediation gaat het erom dat jij en de andere partij samen tot een oplossing komen onder begeleiding van een Mediator. Voorwaarde is uiteraard wel dat bij alle partijen de bereidheid bestaat om te onderhandelen en tot een geschikte oplossing te komen. Alleen dan heeft Mediation kans van slagen.

Probleemeigendom

De Mediator heeft als rol het communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden. De Mediator houdt zich ten allen tijde buiten het probleem. De partijen aan tafel zijn de eigenaren van het probleem. De Mediator is er om gesprekken te faciliteren en deze zo te begeleiden dat beide partijen zelf met oplossingen komen. Hierdoor is er na een succesvol Mediationtraject meer draagvlak voor de geboden oplossing(en) en zullen daarom ook beter uitgevoerd en nageleefd worden dan wanneer een oplossing door een derde wordt opgelegd. Een beetje sturen mag en kan soms noodzakelijk zijn om de oplossing reëel en haalbaar te houden. Wij zullen dit door middel van onze ervaringen, objectieve criteria of mediations in soortgelijke gevallen onderbouwen.

Voordelen van Mediation

  • Een zaak wordt vaak sneller opgelost dan in de rechtszaal.
  • Door de kortere doorlooptijd is Mediation vaak goedkoper dan bemiddeling via een rechter.
  • Doordat de partijen zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak beter aan op de wensen van alle partijen.
  • Grotere kans op duurzame afspraken.
  • Betere verstandhoudingen tussen de partijen na een succesvolle Mediation.

Meer weten of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over Operam Mediation of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 085-0645166!

 

Neem contact met mij op